Regulamin usług w Panelu Klienta Lookfit.pl

1. DEFINICJE

Definicje w niniejszym regulaminie oznaczają:

2. USŁUGA ELEKTRONICZNA

3. Warunki korzystania z panelu klienta Lookfit.pl

Do korzystania z Panelu Klienta Lookfit.pl konieczne jest spełnienie następujących wymagań technicznych:

4. FORMY I TERMINY PŁATNOŚCI

Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu umowy o świadczenie Usługi:

W przypadku płatności przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy, termin płatności oznacza moment wpłynięcia przelewu na rachunek Sprzedawcy. W celu przyspieszenia procesu, klient może również przesłać do Sprzedawcy potwierdzenie wykonania przelewu.

W przypadku korzystania przez Klienta z płatności za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą obsługiwane są przez serwis Przelewy24.pl

5. Reklamacje

Wszelkie reklamacje związane ze składaniem zamówień w serwisie Lookfit.pl oraz w panelu klienta Lookfit, Klient powinien kierować drogą elektroniczną na adres: biuro@lookfit.pl bądź też telefonicznie (+48 603-08-83-08).

Reklamacja powinna zawierać oznaczenie Klienta który składa reklamację oraz zawierać szczegółowy opis zdarzenia, które uzasadnia złożenie reklamacji.

Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji zgłoszonej przez Klienta.

Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby usługi świadczone drogą elektroniczną były wolne od wad, niemniej jednak zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia bądź też usunięcia konta Klienta w przypadku nieprawidłowego działania systemu informatycznego, bądź też używanie go przez Klienta w sposób powodujący szkody dla Sprzedawcy.

6. Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

Administratorem danych osobowych jest LookFit Sp. k. NIP: 899 277 25 71, adres: Świeradowska 51/57, 50-559 Wrocław.

Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia są przetwarzane zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 1182) wyłącznie w celu realizacji zawieranych umów. Po uprzednim wyrażeniu przez klienta stosownej zgody, jego dane osobowe i teleadresowe mogą być również przetwarzane w celach marketingowych.

Przy składaniu zamówienia klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez serwis lookfit.pl oraz panel.lookfit.pl swoich danych osobowych. Podanie danych osobowych przez klienta jest dobrowolne lecz wymagane do przyjęcia zamówienia i jego realizacji. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

W przypadkach i na zasadach określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa klient ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. Powyższe czynności klient może wykonać kontaktując się z ze Sprzedawcą za pomocą poczty elektronicznej bądź telefonicznie.

Panel Klienta korzysta z plików cookie. Poprzez korzystanie z naszej strony wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookie na twoim komputerze/urządzeniu.